مشارکت مردم قم در مرحله دوم چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ۱۵ تیرماه ۶۴.۳۸ درصد بود.

به گزارش دورشهر قم، بر اساس اعلام ستاد انتخابات استان قم میزان مشارکت مردم در مرحله دوم چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ۱۵ تیرماه ۶۴.۳۸ درصد بود.

آرای دو نامزد مرحله دوم انتخابات در شهرستان‌ها و بخش‌های تابعه استان قم به شرح زیر است.

مردم شهرستان قم ۳۴۰ هزار و ۶۰۴ رأی را به سعید جلیلی و ۱۵۱ هزار و ۳۵۴ رأی به مسعود پزشکیان دادند.

در کهک سعید جلیلی ۸۱۳۰ رأی و مسعود پزشکیان ۲۷۹۱ رأی، در فردو سعید جلیلی ۴۲۴۴ رای و مسعود پزشکیان ۱۶۰۱ رای، در جعفریه سعید جلیلی ۶۳۰۷ رای و مسعود پزشکیان ۲۷۰۵ رای، در قاهان سعید جلیلی ۲۰۲۴ رای و مسعود پزشکیان ۱۳۳۵ رای، در سلفچگان سعید جلیلی ۵۰۹۹ رای و مسعود پزشکیان ۲۶۱۸ رای، در خلجستان سعید جلیلی ۳۴۵۴ رای و مسعود پزشکیان ۲۵۰۱ رای را از آن خود کردند.