استاندار قم گفت: مسکن بخش عمده تورم را در قم به خود اختصاص داده و درصورت کنترل این موضوع، تورم در استان به شکل محسوسی کاهش پیدا خواهد کرد.

به گزارش دورشهر قم، سید محمد آقامیری، در هشتمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان قم اظهار کرد: شهید آیت الله رییسی تا آخرین لحظه تلاش کرد تا به وضع معیشت مردم را بهبود ببخشد و بازار را کنترل کند و ما نیز موظف هستیم تا پایان دولت سیزدهم این دو مسئله را دنبال کنیم.

استاندار قم بیان کرد: این تلاش شبانه روزی مسوولان است که موجب شده تا استان قم میانگین کمتری در نرخ تورم را نسبت به سایر استان‌های کشور داشته باشد.

آقامیری ابراز کرد: مدیریت استان طی ماه‌های اخیر تلاش داشته تا دست سودجویان و منفعت طلبان را از بازار مسکن کوتاه کند و اقدامات موثری را در این راستا انجام دهد.

وی افزود: مسکن بخش عمده تورم را در قم به خود اختصاص داده است و درصورت کنترل این موضوع، تورم به شکل محسوسی کاهش پیدا خواهد کرد.

استاندار قم خاطرنشان کرد: مدیران بدانند که این پست و مقام‌ها به هیچ وجه ماندگار نیست و این اخلاص خدمت به مردم است که خیرات و برکات دارد، درست همانند چیزی شهید آیت الله رییسی به دنبال آن بود.