معاون سازمان محیط زیست استان قم گفت: بالغ بر ۵۰ درصد از ۷۰۰ تن زباله تولیدی در شهر قم قابلیت دفن مستقیم ندارند که بخش عمده آن مواد پلاستیکی و پلیمری است.

به گزارش سایت خبری دورشهر قم، سید احمد شفیعی، ظهر شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: مصالح ساختمانی یکی از بالاترین حجم پسماندهای تولیدی در استان قم است که برای بازیافت آن نیازمند ورود سرمایه گذاران به منظور جلوگیری از انباشت هستیم.

معاون سازمان محیط زیست استان قم گفت: در سالهای اخیر بالغ بر ۲۰ میلیون تن پسماند ساختمانی در استان قم انباشت شده که برای آینده محیط زیست استان نگران کننده است.

وی با بیان اینکه فاضلاب شهری و صنعتی از جمله عوامل مهم در ایجاد آلودگی خاک است افزود: در حال حاضر وضعیت فاضلاب شهری و صنعتی در قم مناسب نیست که این بخش در کنار سموم نباتی و کودهای شیمیایی از جمله چالش‌های آلودگی محیط زیست در استان است.

شفیعی گفت: بالغ بر ۵۰ درصد از ۷۰۰ تن زباله تولیدی در شهر قم قابلیت دفن مستقیم ندارند که بخش عمده آن مواد پلاستیکی و پلیمری است که آسیب‌های برای محیط زیست و خاک به همراه دارند.

وی با بیان اینکه فقط ۱۰ درصد از پلاستیک تولیدی در قم بازیافت می‌شود افزود: ظرفیت بازیافت این مواد بیش از میزان فعلی است.