رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم، از افزایش ولادت نوزادان در قم در سال 1402 نسبت به سال 1401 خبر داد.

به گزارش سایت خبری دورشهر قم، جلسه جوانی جمعیت با حضور رئیس دانشگاه و معاونین و همچنین مدیران و مسئولان بیمارستان های استان و مراکز بهداشتی برگزار شد.

دکتر مصری رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم، در این جلسه با تاکید بر اهمیت فعالیت بر موضوع جوانی جمعیت و فرزندآوری گفت: باید در این راستا با تمام توان برنامه ریزی کرده و اقدامات لازم انجام شود.

وی گفت: با برنامه ریزی ها و اقدامات صورت گرفته، سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۱ شاهد افزایش نیم درصدی ولادت ها در استان قم بودیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: قطعا یکی از دلایل این رشد جمعیت، برگرفته از اقدامات صورت گرفته توسط تیم های بهداشت و درمان در استان است که باید همواره گسترش یابد.