مچ دست یک نفر در حوادث چهارشنبه آخر سال قم قطع شد و ۲۵ نفر دیگر نیز دچار مصدومیت شدند.

به گزارش دورشهر قم،حوادث چهارشنبه آخر سال در شهر قم با مصدومیت ده ها نفر همراه بوده است.

بنا بر اعلام اورژانس قم، به دلیل استفاده از مواد محترقه و نارنجک دستی، مچ یکی از شهروندان در قم آسیب شدیدی دید و موجب قطع از این ناحیه شد.

در این شب، ۲۵ نفر به دلیل مصدومیت های جسمی به مراکز درمانی منتقل شدند و برخی افراد در همان محل حادثه مداوا شدند.

سوختگی، آسیب به چشم، دست و پا بیشترین موارد مصدومیت ها در قم بوده است.

متاسفانه در برخی از مناطق شهر قم، با وجود هشدارهایی پلیس و دادستانی در خصوص برخورد قاطع با متخلفان، معدود افرادی مبادرت به برهم زدن نظم و آرامش عمومی شدند و خسارت هایی به اموال عمومی و شهری از جمله تابلوهای راهنما، ایستگاه های اتوبوس و حتی خودروهای امدادرسان وارد کردند.

حوادث چهارشنبه آخر سال در قم تاکنون فوتی به همراه نداشته است.

مجموع مصدومان چهارشنبه سوری امسال قم نسبت به سال گذشته که ۵۴ نفر بوده، آمار کاهشی داشته است.