معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: ۱۴ درصد از دانش آموزان کشور در مدارس غیر دولتی مشغول تحصیل هستند که تعداد آنان ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر است.

به گزارش دورشهر قم، احمد محمودزاده صبح پنجشنبه در دیدار آیت الله حسینی بوشهری اظهار کرد: در حال حاضر ۱۴ درصد از دانش آموزان کشور در مدارس غیر دولتی مشغول تحصیل هستند که تعداد آنان ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر است.

معاون وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: همه مدارس دولتی و غیر دولتی بر اساس سیاست‌ها و برنامه‌های آموزش و پرورش فعالیت دارند و هدف از ایجاد مدارس غیر دولتی اهداف آموزشی و تربیتی بوده است.

رئیس مراکز و مدارس غیر دولتی آموزش و پرورش افزود: فرهنگیان و فرهیختگان بسیاری در امر تعلیم و تربیت دارای تجربه‌های خوبی هستند که این تجربه‌ها باید به مدارس غیر دولتی انتقال یابد.

معاون وزیر افزود: در حال حاضر ۲۱۰ هزار نفر از فرهنگیان با مدارس غیر دولتی قرارداد همکاری دارند و مشغول فعالیت هستند.

وی توانمندسازی معلمان را از موضوعات با اهمیت در نظام تعلیم و تربیت برشمرد و گفت: در این راستا ۳۶۰ ساعت برنامه آموزشی برای فرهنگیان با محوریت مباحث عقیدتی و بصیرت افزایی در نظر گرفته شده است.

محمودزاده ادامه داد: در راستای اجرای این طرح بهره گیری از ظرفیت‌های علمی و تربیتی حوزه علمیه مهم و ضروری است.