یک شرکت بازرگانی متخلف به علت ایفا نکردن تعهدات خود در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به پرداخت 223 میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد.

به گزارش پایگاه خبری دورشهر قم به نقل از روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم، تقی حسام گفت: پرونده یک شرکت متخلف بازرگانی که با دریافت ۲۱۰ هزار و ۶۶۰ یورو معادل ۵۵ میلیارد و ۷۹۵ میلیون ریال ارز خارجی از یک بانک دولتی به بهانه واردات نهاده دامی به کشور تعهدات خود را اجرا نکرده بود در شعبه اول اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم رسیدگی شد.

سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم افزود: شعبه به دلیل ارائه نکردن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر بازگرداندن همه ارز دریافتی به بانک شاکی و محرومیت مدیرعامل از فعالیت بازرگانی به مدت یک سال، شرکت متخلف را به پرداخت ۲۲۳ میلیارد و ۱۸۲ میلیون ریال جزای نقدی معادل چهار برابر ارزش ارز تعهد نشده محکوم کرد.

حسام گفت: اداره حقوقی و وصول مطالبات معوق مدیریت شعب بانک شهر استان گزارشی پیرامون ایفا نکردن تعهدات ارزی این شرکت متخلف دریافت که پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان ارسال کرد.