مرجع تقلید شیعیان گفت: مردم نسبت به پروژه منوریل و فرودگاه قم انتظار دارند که این پروژه ها هرچه زودتر به سرانجام برسد.

به گزارش دورشهر قم، آیت الله ناصر مکارم شیرازی در دیدار سید محمد آقامیری استاندار قم با تشکر از پیگیری‌های وی برای به نتیجه رساندن پروژه‌های استانی و شهری گفت: مردم نسبت به پروژه منوریل و فرودگاه انتظار دارند که این پروژه‌ها هر چه زودتر به سرانجام برسد.

این مرجع تقلید افزود: البته مردم نسبت به اینکه درباره سفره آنها گامی برداشته شده یا خیر نیز از دولتمردان انتظار دارند؛ اگر قیمت مایحتاج ضروری و اقلام خوراکی مردم کاهشی شده، مردم راضی می‌شوند، اما اگر افزایشی باشد مثل زمزمه گرانی نان، در این صورت حرکت معکوس شده است.

آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ استاندار که ما طبق خواست شما و دیگر مراجع عمل می‌کنیم، گفت: خواست ما، خواست مردم است و خواست مردم هم این است که در زندگی‌شان تغییری حاصل شود.

  • منبع خبر : دورشهر قم