به گزارش پایگاه خبری دورشهر قم به نقل از خبرنگار مهر، فهرست اسامی معرفی شدگان چند برابرظرفیت هر یک از رشته های تحصیلی از بین متقاضیانی که کدرشته محل های موسسات مذکور را انتخاب کرده و نمره علمی مرحله معرفی چندبرابر ظرفیت را کسب کرده اند، با رعایت تقدم انتخاب رشته در سایت سازمان سنجش […]

به گزارش پایگاه خبری دورشهر قم به نقل از خبرنگار مهر، فهرست اسامی معرفی شدگان چند برابرظرفیت هر یک از رشته های تحصیلی از بین متقاضیانی که کدرشته محل های موسسات مذکور را انتخاب کرده و نمره علمی
مرحله معرفی چندبرابر ظرفیت را کسب کرده اند، با رعایت تقدم انتخاب رشته در سایت سازمان سنجش درج شده است.

اسامی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت رشته های تحصیلی بورسیه و دارای شرایط خاص آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ در این لینک https://result2.sanjesh.org/RSSar/RSSar1402Con/ قابل مشاهده است.

معرفی شدگان چندبرابر ظرفیت هر یک از رشته های تحصیلی دانشگاه های مندرج در جدول زیر باید به نکات زیر توجه کنند:

الف) در گزینش نهایی هر رشته منحصراً کسانی قبول اعلام خواهند شد که طبق برنامه زمانی در مصاحبه یا سایر مراحل گزینش به شرح مندرج در این اطلاعیه شرکت کرده و در این مرحله موفق شوند، صلاحیت عمومی آنان نیز توسط هیأت مرکزی گزینش ذیربط تائید شود، ضوابط انتخاب رشته فوق را رعایت کرده و همچنین حداقل نمره علمی نهایی برای هر رشته را هم کسب کنند.

اسامی پذیرفته شدگان نهایی این دانشگاهها به همراه نتایج سایر ر شته های متمرکز آزمون سراسری (در نیمه دوم مهرماه) اعلام خواهد شد.

ب) معرفی متقاضیان به عنوان چند برابر ظرفیت، به منزله قبولی نیست و معرفی شدگان لازم است برای انجام مراحل مختلف گزینش در تاریخ های مقرر به آدرس تعیین شده در درگاه اطلاع رسانی مؤسسات مراجعه کنند. هر متقاضی حداکثر به دو دانشگاه یا مورد بورسیه و شرایط خاص معرفی شده است.

عدم مراجعه برای انجام مراحل گزینش در هر مورد معرفی، به منزله انصراف قطعی از گزینش در رشته یا رشته های آن مؤسسه تلقی خواهد شد و وضعیت متقاضی در سایر اولویت های انتخابی وی بررسی می شود.

پ) آن دسته از متقاضیانی که نسبت به انتخاب یک یا چند کدرشته محل از مؤسسات دارای شرایط خاص مندرج در این اطلاعیه اقدام کرده اما در این مرحله معرفی نشده اند، عدم معرفی آنها به یکی از دلایل ذیل است:

۱. شانس قبولی در اولویت های بالاتر از کدهای مربوط به رشته های تحصیلی دارای شرایط خاص را دارند.

۲. فاقد حداقل نمره علمی لازم و یا فاقد شرایط تعیین شده برای دانشگاه یا کدرشته محل مربوط هستند.

تذکر مهم: بررسی و پاسخگویی درخصوص وضعیت افرادی که در این مرحله معرفی نشدند در اواخر مهرماه میسر خواهد بود. پس از اعلام نتایج نهایی، در اواخر مهرماه، برای متقاضیان مجاز به انتخاب رشته های تحصیلی آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ که نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته خود در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش در زمان مقرر اقدام کرده اند، کارنامه نتیجه نهایی تهیه خواهد شد. لذا متقاضیانی که پس از دریافت کارنامه، نسبت به مندرجات آن سؤال دارند، می توانند درخواست خود را مطرح کنند.

ت) معرفی شدگان چندبرابرظرفیت باید قبل از مراجعه به موسسه ذیربط، برای اطلاع از برنامه زمانی، محل انجام مصاحبه و مدارک مورد نیاز جهت انجام مراحل مصاحبه، معاینه و یا سایر مراحل گزینش حتماً به درگاه اطلاع رسانی موسسه یا ارگان محل معرفی مراجعه کنند.

ث) برنامه زمانی و آدرس درگاه اطلاع رسانی هر یک از موسسات: افراد معرفی شده چند برابر ظرفیت هر یک از رشته های تحصیلی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مندرج در جدول شماره ۱ لازم است از تاریخ ۱۶ شهریور ۱۴۰۲ برای اطلاع از زمان انجام مراحل مختلف مصاحبه و بررسی صلاحیت های عمومی به درگاه اطلاع رسانی دانشگاه به آدرس زیر مراجعه کنند.

جدول شماره ۱ دانشگاه ها، موسسات و ارگان های پذیرنده رشته های بورسیه و دارای شرایط خاص

ردیف دانشگاه نشانی درگاه اطلاع رسانی
۱ دانشگاه شاهد تهران www.shahed.ac.ir
۲ دانشگاه شهید مطهری www.motahari.ac.ir
۳ دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری www.ujsas.ac.ir
۴ دانشگاه علامه طباطبائی تهران www.atu.ac.ir
۵ دانشگاه تهران https://academics.ut.ac.ir/fa
۶ دانشکده غیرانتفاعی رفاه تهران www.refah.ac.ir
۷ دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران www.iribu.ac.ir
۸ دانشکده آموزش عالی تربیت مربی عقیدتی سیاسی سپاه – قم www.smc.ac.ir
۹ دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا (ع) مشهد www.imamreza.ac.ir
۱۰ دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) (بورسیه سپاه)

www.bmsu.ac.ir

از طریق ارگان ذیربط به معرفی شدگان اعلام خواهد شد.

۱۱ دانشگاه علوم پزشکی ارتش www.ajaums.ac.ir
۱۲ بورسیه فرماندهی نیروی انتظامی در دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) از طریق ارگان ذیربط به معرفی شدگان اعلام خواهد شد.
۱۳ بورسیه وزارت دفاع در دانشگاه علوم پزشکی ارتش از طریق ارگان ذیربط به معرفی شدگان اعلام خواهد شد.
۱۴ رشته های تحصیلی کاردانی و کارشناسی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی لازم است با توجه به استان و شهرستان محل اقامت خود و مطابق جدول اعلامی به دانشگاه های علوم پزشکی مشخص شده مراجعه کنند. قبل از مراجعه به موسسات اعلام شده برای انجام مصاحبه، برای اطلاع از برنامه زمان و محل مصاحبه، مدارک مورد نیاز و شرایط عمومی و اختصاصی جهت انجام مراحل مصاحبه، معاینه و یا سایر مراحل گزینش به درگاه اطلاعرسانی دانشگاه محل مصاحبه ذیربط مراجعه شود.
۱۵ دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی از متقاضیان رشته های تحصیلی دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی متعاقباً و بصورت مستقیم از سوی دانشگاه برای انجام مراحل مصاحبه، معاینه و سایر مراحل مختلف گزینش دعوت بعمل خواهد آمد؛ به عبارت دیگر در این مرحله اسامی برای این کدرشته ها اعلام نمی شود.
۱۶ دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی مراجعه به درگاه اطلاع رسانی اداره کل آموزش و پرورش استان مربوط – پیوست این اطلاعیه
۱۷ رشته های پذیرش بدون آزمون کاردانی وزارت بهداشت به درگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی استان بومی خود مراجعه کنند.
۱۸ دانشگاه امام حسین (ع) www.ihu.ac.ir
۱۹ دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر https://www.aja.ir/portal/home
۲۰ دانشگاه اراک (طرح آبا) www.araku.ac.ir
۲۱ دانشگاه غیرانتفاعی سوره www.soore.ac.ir
۲۲ دانشگاه فردوسی مشهد (رشته دوره مشترک با خارج) Fea.um.ac.ir
۲۳ آموزشکده فنی و نقشه برداری سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح http://ngo-ac.ir
۲۴ رشته های بورسیه صنعتی به درگاه اطلاع رسانی دانشگاه معرفی شده مراجعه کنند.
۲۵ رشته های بورسیه دانش https://sib.saorg.ir
۲۶ رشته های بورسیه خودروسازی https://sib.saorg.ir
۲۷ رشته های بورسیه انرژی اتمی www.aeoi.org.ir و www.nstri.ir

جدول شماره ۲ دانشگاه های محل انجام مصاحبه از معرفی شدگان رشته فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی

استان محل اقامت نام دانشگاه مجری محل مصاحبه توضیحات
آذربایجان شرقی دانشگاه علوم پزشکی تبریز تمامی داوطلبان استان
آذربایجان غربی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه تمامی داوطلبان استان
اردبیل دانشگاه علوم پزشکی اردبیل تمامی داوطلبان استان
اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تمامی داوطلبان استان
البرز دانشگاه علوم پزشکی البرز تمامی داوطلبان استان
ایلام دانشگاه علوم پزشکی ایلام تمامی داوطلبان استان
بوشهر دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تمامی داوطلبان استان
تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران تمامی داوطلبان استان به جز بورسیه ارتش و بقیه الله که لازم است به ارگان مربوط مراجعه کنند.
چهارمحال و بختیاری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد تمامی داوطلبان استان
خراسان جنوبی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند تمامی داوطلبان استان
خراسان رضوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد تمامی داوطلبان استان به جز شهرستان های اعلام شده برای دانشگاه های علوم پزشکی سبزوار، نیشابور و تربت حیدریه
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار داوطلبانی که شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستانهای سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن است.
دانشکده علوم پزشکی نیشابور داوطلبانی که شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستان های نیشابور و فیروزه است.
دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه داوطلبانی که شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستانهای تربت حیدریه، تایباد، مه ولات، زاوه، کاشمر، بردسکن، خواف، تربت جام، خلیل آباد، رشتخوار، باخزر، گناباد، بجستان و صالح آباد است.
خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی بجنورد تمامی داوطلبان استان
خوزستان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تمامی داوطلبان استان به جز شهرستان های اعلام شده برای دانشگاه های علوم پزشکی آبادان و دزفول
دانشگاه علوم پزشکی آبادان داوطلبانی که شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستانهای آبادان، خرمشهر، شادگان و بندرماهشهر است.
دانشگاه علوم پزشکی دزفول داوطلبانی که شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستانهای دزفول، اندیمشک، شوش، شوشتر، لالی، مسجد سلیمان و گتوند است.
زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان تمامی داوطلبان استان
سمنان دانشگاه علوم پزشکی سمنان تمامی داوطلبان استان
سیستان و بلوچستان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان تمامی داوطلبان استان به جز شهرستان های اعلام شده برای دانشگاه های علوم پزشکی زابل و ایرانشهر
دانشگاه علوم پزشکی زابل داوطلبانی که شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستانهای زابل، زهک، نیمروز، هیرمند و هامون است.
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر داوطلبانی که شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستانهای ایرانشهر، سرباز، سراوان، دلگان، مهرستان، فنوج، سیب سوران، کنارک، چابهار و بمپور است.
فارس/ کهگیلویه و بویراحمد دانشگاه علوم پزشکی شیراز تمامی داوطلبان استانهای ذیربط به جز شهرستان های اعلام شده برای دانشکده علوم پزشکی گراش
دانشکده علوم پزشکی گراش داوطلبانی که شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستانهای لار، خنج، لامرد، مهر، قیر و کارزین و گراش
قزوین دانشگاه علوم پزشکی قزوین تمامی داوطلبان استان
قم دانشگاه علوم پزشکی قم تمامی داوطلبان استان
کردستان دانشگاه علوم پزشکی سنندج تمامی داوطلبان استان
کرمان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان تمامی داوطلبان استان به جز شهرستانهای اعلام شده برای دانشکده علوم پزشکی سیرجان و دانشگاه علوم پزشکی بم
دانشکده علوم پزشکی سیرجان داوطلبانی که شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستانهای سیرجان، شهربابک، بافت، ارزوئیه، رابر و بردسیر است.
دانشگاه علوم پزشکی بم داوطلبانی که شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستانهای بم، جیرفت، عنبرآباد، فاریاب، کهنوج، منوجان، فهرج، نرماشیر، قلعه گنج و رودبار جنوب است.
کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تمامی داوطلبان استان
گیلان دانشگاه علوم پزشکی گیلان تمامی داوطلبان استان
گلستان دانشگاه علوم پزشکی گلستان تمامی داوطلبان استان
لرستان دانشگاه علوم پزشکی لرستان تمامی داوطلبان استان
مازندران دانشگاه علوم پزشکی مازندران تمامی داوطلبان استان
مرکزی دانشکده علوم پزشکی خمین تمامی داوطلبان استان
هرمزگان دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس تمامی داوطلبان استان
همدان دانشگاه علوم پزشکی همدان تمامی داوطلبان استان
یزد دانشگاه علوم پزشکی یزد تمامی داوطلبان استان

توضیحات مربوط به معرفی شدگان چند برابر ظرفیت در کدرشته های تحصیلی پردیس های دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی (تهران)، رشته بهداشت مدارس در دانشگاه های علوم پزشکی و رشته های دوگانه در دانشگاه های همکار با دانشگاه فرهنگیان (رشته های مخصوص متقاضیان بومی و دارای تعهد استخدام)

برر سی صلاحیت های اختصاصی و عمومی (گزینش) معرفی شدگان چند برابر ظرفیت رشته های تحصیلی متمرکز دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی، رشته بهداشت مدارس در دانشگاه های علوم پزشکی و رشته های دوگانه در دانشگاه های همکار با دانشگاه فرهنگیان در آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ براساس استان بومی در دو بخش مجزا (بررسی صلاحیت های اختصاصی و صلاحیت های عمومی انجام می شود و معرفی شدگان دقت کنند که در هر دو مرحله مورد نظر حتماً شرکت کنند.

حضور نیافتن در مهلت مقرر برای انجام بررسی صلاحیت های اختصاصی و عمومی (گزینش) به هر دلیل به منزله انصراف از تحصیل در رشته های مورد نیاز آموزش و پرورش تلقی می شود و مسئولیت آن نیز صرفاً به عهده داوطلب خواهد بود.

داوطلبانی که صلاحیت های تخصصی یا عمومی آنان مورد تأیید آموزش و پرورش قرار نمی گیرد از فرایند گزینش نهایی برای دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و دانشگاه های همکار با دانشگاه فرهنگیان حذف خواهند شد.

نحوه تکمیل و ارسال فرم مشخصات بررسی صلاحیت های عمومی گزینش در سایت سازمان سنجش درج شده است.

یادآوری های مهم:

در صورتی که روزهای تعیین شده برای انجام بررسی صلاحیت های اختصاصی معرفیشدگان کفایت نکند، ممکن است بررسی صلاحیت های اختصاصی داوطلب در روزهای بعد از تاریخ اعلام شده به داوطلب (حداکثر تا آخرین روز مهلت مقرر) ادامه یابد.

از داوطلبان درخواست می شود جهت انجام بررسی صلاحیت های اختصاصی در روز و تاریخ تعیین شده در اطلاعیه سنجش به محل تعیین شده مراجعه کنند.

تمامی معرفی شدگان چندبرابر ظرفیت دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی مکلفند، فرم «اعلام آمادگی برای پذیرش و انجام مصاحبه اختصاصی» مندرج در ذیل اطلاعیه سازمان سنجش را تکمیل و در زمان مراجعه برای انجام بررسی صلاحیت های اختصاصی (در مهلت مقرر) به مرکز مجری تحویل دهند.