به گزارش پایگاه خبری دورشهر قم به نقل از خبرگزاری مهر به نقل از مرکز لرزه نگاری کشوری، دریاچه نمک قم در کمتر از دو ساعت دو بار لرزید. زمین لرزه اول ساعت ۲۱:۴۰ دقیقه و به بزرگی ۴ ریشتر بود و زمین لرزه دوم ساعت ۲۲:۳۰ دقیقه اتفاق افتاد که ۴.۱ ریشتر بود. گفتنی […]

به گزارش پایگاه خبری دورشهر قم به نقل از خبرگزاری مهر به نقل از مرکز لرزه نگاری کشوری، دریاچه نمک قم در کمتر از دو ساعت دو بار لرزید.

زمین لرزه اول ساعت ۲۱:۴۰ دقیقه و به بزرگی ۴ ریشتر بود و زمین لرزه دوم ساعت ۲۲:۳۰ دقیقه اتفاق افتاد که ۴.۱ ریشتر بود.

گفتنی است هر دو زمین لرزه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ دادند.