دریافت ۳۳ MB به گزارش پایگاه خبری دورشهر قم به نقل از خبرنگار مهر، به دنبال هتک حرمت ساحت مقدس و نورانی قرآن کریم در برخی از کشورهای غربی، عزاداران حسینی هیئت رزمندگان اسلام قم دودمه ای برای عرض ارادت به محضر قرآن کریم خواندند.

دریافت ۳۳ MB

به گزارش پایگاه خبری دورشهر قم به نقل از خبرنگار مهر، به دنبال هتک حرمت ساحت مقدس و نورانی قرآن کریم در برخی از کشورهای غربی، عزاداران حسینی هیئت رزمندگان اسلام قم دودمه ای برای عرض ارادت به محضر قرآن کریم خواندند.