به گزارش پایگاه خبری دورشهر قم به نقل از خبرگزاری مهر، حسین شریفی اظهار داشت: با توجه به اینکه برخی نسبت به جمع آوری، انباشت و نگهداری پسماند اقدام می‌نمایند بر اساس بند ۲۰، ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و قانون مدیریت پسماند، عمل ارتکابی آنها توسط قانون گذاری جرم انگاری شده و دارای مجوزهای تعیین […]

به گزارش پایگاه خبری دورشهر قم به نقل از خبرگزاری مهر، حسین شریفی اظهار داشت: با توجه به اینکه برخی نسبت به جمع آوری، انباشت و نگهداری پسماند اقدام می‌نمایند بر اساس بند ۲۰، ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و قانون مدیریت پسماند، عمل ارتکابی آنها توسط قانون گذاری جرم انگاری شده و دارای مجوزهای تعیین شده به حکم مراجع قضائی می‌باشند.

به گفته وی، از آنجایی که وجود این افراد بر اساس بند ۲۰، قانون ۵۵ شهرداری‌ها، در محدوده شهری به عنوان مشاغل مزاحم شهری محسوب می‌گردد و شهروندان از تبعات اجتماعی، زیست محیطی و آلودگی‌های ناشی از اقدام ایشان متضرر می‌شوند از این رو اخطارهای لازم در این خصوص صادر و با حکم دادستانی محترم، نسبت به پلمپ آنها اقدام گردید.

معاون نظارت بر امور پسماند سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم با دعوت از شهروندان نسبت به مشارکت در تفکیک پسماندها خاطرنشان کرد: شهروندان محترم می‌توانند با مراجعه به مراکز ایستگاه‌های مشارکت شهروندی ۵۴ گانه (غرفه بازیافت) در این طرح زیست محیطی شرکت نمایند و از مزایای آن برخوردار گردند.