به گزارش پایگاه خبری دورشهر قم به نقل از خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه ساعت ۱۷:۱۵ تصادف زنجیره خودروها منجر به محبوسی به مرکز فرماندهی آتش نشانی قم اعلام شد. نیروهای آتش نشانی پس از رسیدن به صحنه حادثه مشغول امداد رسانی و ایمن سازی محیط شدند. مصدومین حادثه پس از اقدامات اولیه درمانی توسط پرسنل […]

به گزارش پایگاه خبری دورشهر قم به نقل از خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه ساعت ۱۷:۱۵ تصادف زنجیره خودروها منجر به محبوسی به مرکز فرماندهی آتش نشانی قم اعلام شد.

نیروهای آتش نشانی پس از رسیدن به صحنه حادثه مشغول امداد رسانی و ایمن سازی محیط شدند.

مصدومین حادثه پس از اقدامات اولیه درمانی توسط پرسنل اورژانس به بیمارستان منتقل شدند.

به علت این تصادف تردد در این مسیر مختل شده و بسیاری از خودروها در ترافیک این محور قرار دارند.