مدیرعامل سازمان قطار شهری شهرداری قم توسعه مترو این شهر به سمت مسجد مقدس جمکران را نیازمند اعتباری بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان برشمرد.

به گزارش پایگاه خبری دورشهر قم ، محمدرضا انگشت باف ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: از آغاز پروژه متروی قم در سال ۱۳۹۱ تاکنون حدود ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

مدیرعامل سازمان قطار شهری شهرداری قم ادامه داد: این میزان هزینه بدون در نظر گرفتن هزینه‌های صورت گرفته برای تملکات در مسیر خط یک مترو قم است و امروز احداث یک کیلومتر مترو با احتساب هزینه‌هایی همانند فعالیت‌های عمرانی و تجهیزات و ناوگان ۲ هزار میلیارد تومان است.

وی عنوان داشت: در حال حاضر برای تأمین و خرید ۱۵ واگن جهت راه اندازی خط یک متروی قم هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است که وزارت کشور برای تأمین آن وعده داده تا از محل فروش اوراق مشارکت که در بودجه امسال لحاظ شده پرداخت شود.

انگشت باف با اشاره به توسعه مترو قم به سمت مسجد مقدس جمکران اظهار داشت: این موضوع مورد تاکید ارکان سازمان قطار شهری و شورای اسلامی شهر قم است و برنامه‌ریزی اولیه در این زمینه صورت پذیرفته است.

وی ادامه داد: اقداماتی از قبیل بازنگری، مطالعات، طراحی و تهیه اسناد مربوطه در حال پیگیری و انجام است و اجرای این فاز از پروژه با اضافه شدن حداقل ۳ ایستگاه و ۹ کیلومتر مسیر، نیاز به تأمین حداقل ۶ هزار میلیارد تومان اعتبارات دارد و اجرای آن نیز تا مهرماه سال ۱۴۰۴ برنامه‌ریزی‌شده است.

مدیرعامل سازمان قطار شهری شهرداری قم همچنین کاهش اعتبارات مورد نیاز و افزایش چند برابری نرخ تجهیزات و مصالح طی سال‌های اخیر را از مهم‌ترین عوامل تأخیر در اجرای مترو قم برشمرد.