محمد رضا صدیق پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اردوی آماده سازی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان ایران در حالی امروز یکشنبه در تهران آغاز شد که یک نماینده از قم نیز در آن حضور دارد. سرپرست هیئت کشتی استان قم افزود: این اردو سومین مرحله از اردوی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان […]

محمد رضا صدیق پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اردوی آماده سازی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان ایران در حالی امروز یکشنبه در تهران آغاز شد که یک نماینده از قم نیز در آن حضور دارد.

سرپرست هیئت کشتی استان قم افزود: این اردو سومین مرحله از اردوی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان است که تا هجدهم خردادماه در تهران دایراست.

وی بیان کرد: در وزن ۵۱ کیلوگرم محمدجواد ابوطالبی از قم در کنار محمد معراج مهمدی از خوزستان زیر نظر کادر فنی تمرین خواهند کرد.

سرپرست هیئت کشتی استان قم افزود: اردوی تیم‌ملی کشتی فرنگی نوجوانان کشور در خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده تهران برگزار می‌شود.

وی یادآور شد: اردوی تیم ملی جهت حضور در مسابقات آسیایی و جهانی ۲۰۲۳ نوجوانان برگزار می‌شود.