به گزارش پایگاه خبری دورشهر قم به نقل از خبرنگار مهر، احمد وحیدی شامگاه جمعه در پایان سفر ۲ روزه خود به اصفهان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه متولی پروژه قطار سریع السیر تهران- قم- اصفهان وزارت راه و شهرسازی است، اظهار داشت: این پروژه، کار بسیار مهمی است و مصوبات آن مربوط به […]

به گزارش پایگاه خبری دورشهر قم به نقل از خبرنگار مهر، احمد وحیدی شامگاه جمعه در پایان سفر ۲ روزه خود به اصفهان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه متولی پروژه قطار سریع السیر تهران- قم- اصفهان وزارت راه و شهرسازی است، اظهار داشت: این پروژه، کار بسیار مهمی است و مصوبات آن مربوط به گذشته است و اقدام جدی در این رابطه باید صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه این طرح منابع مالی زیادی نیاز دارد و دولت به دنبال تأمین منابع آن است، افزود: بخشی از اعتبار مورد نیاز آن که چهار میلیارد یوآن بوده تقریباً تأمین اعتبار شده است و مقداری دیگر باید در شورای اقتصاد مورد تصویب قرار گیرد.

وزیر کشور با بیان اینکه قطار سریع السیر در حد خود پروژه بزرگی است، خاطرنشان کرد: البته به لحاظ فناوری سطح بالا آینده فناوری آن بسیار مهم است و باید پروژه دنبال شود.
وحیدی با بیان اینکه این پروژه در دستور کار است، تصریح کرد: امید است منابع تکمیلی در شورای اقتصاد مورد توجه قرار گیرد و با توجه به مقدورات کشور و فاینانس که در این حوزه صورت می‌گیرد، انجام شود و در چند سال آینده شاهد تحقق این پروژه مهم در کشور باشیم.

وی درخصوص تعیین تکلیف عوارض آلایندگی نیز ابراز داشت: براساس قانون درصدی از عوارض آلایندگی باید به شهرداری‌ها اختصاص یابد و شهرداری‌ها آن را صرف بهسازی شهرها کنند.

وزیر کشور افزود: در گزارش امروز استان اصفهان مطرح شد که عوارض آلایندگی ۲ سال تأمین نشده؛ لازم است سازمان محیط زیست از نظر تشخیص منابعی که دارای آلایندگی اند و میزان تأثیر آن همکاری کنند تا بر اساس آن سازمان امور مالیاتی که متولی توزیع منابع است، اقدام کند.

وحیدی تصریح کرد: انتظار داریم که محیط زیست آلایندگی و تأثیر آن بر شهرها را مشخص کند که منابع توسط امور مالیاتی توزیع شود.

وی خاطرنشان کرد: وظیفه ما پیگیری حل مشکلاتی است که در شهرستانها توسط استاندار انقلابی اصفهان احصا شده و برنامه‌های خوبی در دستور کار است.

وحیدی افزود: برخی شهرستانها عقب ماندگی‌های تاریخی به لحاظ زیرساختی و سایر نیازمندی‌ها نظیر حمل و نقل و جاده‌ای دارند و مشکل غالب شهرستانها آب و تنش آبی است که به تناسب شهرستانهای که تحت تاثیر هستند باید تصمیماتی که گرفته شده و منابع مالی آن دنبال شود.