به گزارش پایگاه خبری دورشهر قم به نقل از خبرگزاری مهر، احمد وحیدی وزیر کشور در نامه‌ای به استاندار قم با تبدیل روستای قاهان مرکز بخش قاهان شهرستان جعفرآباد، به شهر موافقت کرد. متن این نامه به شرح زیر است: در اجرای تبصره پنج ماده یک اصلاح موادی از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری […]

به گزارش پایگاه خبری دورشهر قم به نقل از خبرگزاری مهر، احمد وحیدی وزیر کشور در نامه‌ای به استاندار قم با تبدیل روستای قاهان مرکز بخش قاهان شهرستان جعفرآباد، به شهر موافقت کرد.

متن این نامه به شرح زیر است:

در اجرای تبصره پنج ماده یک اصلاح موادی از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۷ و عنایت به نامه شماره ۳۳۶۶۷/۵۹۸۰۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۷ معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری با پیشنهاد استانداری مبنی بر «تبدیل روستای قاهان مرکز بخش قاهان شهرستان جعفرآباد به شهر» موافقت می‌شود. مقتضی است با توجه به قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و آئین نامه اجرایی آن اقدام لازم معمول گردد. بدیهی است تأسیس و راه اندازی شهرداری موکول به صدور حکم بعدی خواهد بود.