به گزارش پایگاه خبری دورشهر قم به نقل از خبرگزاری مهر، نشست مجازی با بررسی موضوعاتی همچون «اهمیت بنیاد سعدی به بحث زبان و ادبیات فارسی و آموزش و گسترش آن در یونان»، «امکانات بنیاد سعدی در برگزاری دوره‌های آموزشی» و «انتشار کتاب و دسترس بودن منابع» برای توسعه و بهبود آموزش و گسترش زبان […]

به گزارش پایگاه خبری دورشهر قم به نقل از خبرگزاری مهر، نشست مجازی با بررسی موضوعاتی همچون «اهمیت بنیاد سعدی به بحث زبان و ادبیات فارسی و آموزش و گسترش آن در یونان»، «امکانات بنیاد سعدی در برگزاری دوره‌های آموزشی» و «انتشار کتاب و دسترس بودن منابع» برای توسعه و بهبود آموزش و گسترش زبان فارسی در یونان، برگزار شد.

مهدی نیکخواه قمی رایزن فرهنگی ایران و نماینده بنیاد سعدی در یونان، شهروز فلاحت پیشه معاون امور بین الملل بنیاد سعدی، زهرا سالمی کارشناس میز یونان، سیدعلی موسوی زاده، مدیر ارزیابی عملکرد و انتشارات، امیر احمدی، مدیر آموزش معاونت آموزش و پژوهش، کبری باباشمس، کارشناس معاونت بین الملل و ثریا خرمی، رئیس گروه ارزیابی و عملکرد بنیاد سعدی در این‌نشست مجازی حضور داشتند.

در ابتدا رایزن فرهنگی ایران و نماینده بنیاد سعدی در یونان به گزارش پایگاه خبری دورشهر قم به نقل از ی از وضعیت زبان فارسی در این کشور پرداخت و گفت: در سال‌های گذشته، نیاز دستیابی به شغل باعث می‌شد تعداد متقاضیان زبان فارسی در رایزنی فرهنگی افزایش یابد، تعداد کنونی فارسی آموزان در رایزنی فرهنگی به ۱۰ نفر در سطح مقدماتی ،۱۱ نفر میانی، ۵ نفر پیشرفته، ۴ نفر ماهر رسیده است، در یونان کرسی زبان و ادبیات فارسی در هیچ دانشگاهی وجود ندارد، در دانشکدۀ ترجمه و تفسیر متون دانشگاه ایونی ۳۰ نفر فارسی آموز در سطح نوآموز در کلاسی که به صورت مجازی در رایزنی فرهنگی برگزار می‌شود، حضور دارند.

وی افزود: رایزنی فرهنگی در دانشگاه پان تئون قبلاً دوره آموزش فارسی برگزار می‌کرد که هم اکنون با حضور فارسی آموزان قدیمی آن دوره، کلاس ۸ نفره سطح پیشرفته آموزش فارسی برگزار می‌شود، در دانشگاه ارسطو دو واحد اختیاری در دو مقطع در رشته مطالعات اسلامی با ۲۰ نفر فارسی آموز مشغول به تدریس و آموزش هستند.

نیکخواه قمی در ادامه گفت: با حضور فارسی آموزان قدیم و جدید رایزنی، انجمن علاقمندان به زبان فارسی در حال تشکیل است که هیأت مدیره آن دو تن از بازیگران سریال سلمان فارسی هستند. همچنین وبگاهی با امکانات مختلف آموزشی اعم از ثبت نام، ثبت نمرات و صدور گواهینامه در دست طراحی است که در نظر است با جمع آوری اطلاعات ایشان، شبکه ای از علاقمندان زبان فارسی شکل بگیرد.

همچنین در بخش مدیریت پژوهشی بنیاد سعدی خدمات علمی و پژوهشی به فارسی آموزان از جمله پیکره زبان فارسی ارائه و از مدرسان حمایت می‌شود.وی در خصوص آزمون تعیین سطح زبان فارسی در کلاس‌های رایزنی فرهنگی نیز اظهار کرد: مدرسان رایزنی طبق تجربیات خود سوالات را در ۴ مهارت طراحی می‌کنند که قرار شد نمونۀ این سوالات جهت بازبینی به بنیاد ارسال شود همچنین در خصوص امکان نشر کتاب‌های بنیاد در محل، اگر ناشر یونانی باشد در شبکه توزیع فیزیکی و مجازی قرار می‌گیرد.

«برگزاری نشست‌های منظم غیر رسمی برای آشنایی بیشتر مدرسان رایزنی با منابع و مواد آموزشی بنیاد سعدی برای تدریس در نمایندگی»، «برگزاری دوره دانش افزایی مجازی و کارگاه‌های آموزش مدرسان جهت آشنایی با محتواهای آموزشی بنیاد به صورت دوره ای»، از جمله موضوعات مطرح شده از سوی معاونت امور بین الملل و کارشناسان معاونت‌های آموزش و بین الملل بنیاد سعدی بود.