غلامرضا رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص فعالیت مراکز آموزشی استان قم در روز دوشنبه ۴ اردیبهشت ماه اظهار داشت: ساعت فعالیت تمامی ادارات آموزش و پرورش استان قم از روز دوشنبه مورخ ۴ اردیبهشت ماه تا اطلاع ثانوی از ساعت ۷ صبح خواهد یود. مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش قم افزود: […]

غلامرضا رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص فعالیت مراکز آموزشی استان قم در روز دوشنبه ۴ اردیبهشت ماه اظهار داشت: ساعت فعالیت تمامی ادارات آموزش و پرورش استان قم از روز دوشنبه مورخ ۴ اردیبهشت ماه تا اطلاع ثانوی از ساعت ۷ صبح خواهد یود.

مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش قم افزود: ساعات فعالیت صبحگاهی کلیه مدارس ابتدایی از ساعت ۷:۳٠ لغایت ۱۲:۲٠ و برنامه‌های عصرگاهی از ساعت ۱۲:۳٠ لغایت ۱۷:۳٠ خواهد بود.

وی بیان داشت: تمامی مدارس متوسطه اول و دوم نظری دخترانه فعالیت‌های خود در نوبت صبح را از ۷:۱۵ لغایت ۱۲:۲٠ و در عصرگاه از ۱۲:۴۵ لغایت ۱۷:۳٠ انجام خواهند داد.

رضایی ادامه داد: ساعات فعالیت‌های متوسطه اول و دوم نظری پسران در نوبت صبح از ۷:۳۰ لغایت ۱۲:۳۵ و عصرگاه نیز از ۱۳ لغایت ۱۷:۴۵ خواهد بود.

مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش قم گفت: شروع فعالیت هنرستان‌های کاردانش و فنی و حرفه ای دختران از ساعت ۷:۱۵ صبح لغایت ۱۴ و پسران نیز از ساعت ۷:۳۰ لغایت ۱۴:۱۵ می‌باشد.