به گزارش پایگاه خبری دورشهر قم به نقل از خبرگزاری مهر، سردار سید محمود میرفیضی اظهار داشت: با وصول گزارشی از شورای حل اختلاف استان به پلیس آگاهی این فرماندهی مبنی بر اینکه شخصی به همراه همسر و ۳ فرزندش به صورت جداگانه به طرز بسیار مشکوکی اقدام به طرح شکایت از شهروندان بابت طلب […]

به گزارش پایگاه خبری دورشهر قم به نقل از خبرگزاری مهر، سردار سید محمود میرفیضی اظهار داشت: با وصول گزارشی از شورای حل اختلاف استان به پلیس آگاهی این فرماندهی مبنی بر اینکه شخصی به همراه همسر و ۳ فرزندش به صورت جداگانه به طرز بسیار مشکوکی اقدام به طرح شکایت از شهروندان بابت طلب شأن با رسید، چک و سفته کرده اند که همگی آن پرونده‌ها به مرور در طول سال‌ها به شورای حل اختلاف استان برای رسیدگی ارسال شده است، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس اگاهی قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی‌ها مشخص شد متهم اصلی ۷۰ فقره، همسرش ۷۵ فقره و ۳ فرزندش نیز هرکدام به ترتیب ۱۴۰،۱۲۰ و ۱۲ فقره پرونده و در مجموع ۴۱۷ پرونده در شورای حل اختلاف، دادسرای عمومی و دادگاه‌های حقوقی به ثبت رسانده اند.

فرمانده انتظامی استان قم ادامه داد: در مطالعه‌ای که از جزئیات پرونده‌های تشکیل شده به عمل آمد، معلوم شد، بیشتر متشاکیان افراد بی بضاعت و کم سوادی بوده اندکه برای تعمیر خودرو و تأمین قطعات به متهمان که گاراژ تعمیرات خودرو دارند، مراجعه داشته اند.

وی ابراز داشت: به علت اینکه هزینه دستمزد بالا بوده است، متهمان با سو نیت قبلی و با ترفندهای متقلبانه مابقی را به صورت نسیه و اقساطی و به صورت فاکتور و رسید سفید امضا، سفته یا چک دریافت کرده اند، گرچه متهمان مابقی دستمزد را نیز به صورت وجه نقد دریافت کرده اند.

سردار میرفیضی بیان داشت: متهمان پس از پایان اقساط، رسیدها را ابطال نمی کرده و چک و سفته‌های امانتی را به بهانه اینکه مفقود شده اند، به آنان مسترد نمی‌کردند و با علم به اینکه طرف مقابل هیچگونه شاهد و مدرکی ندارند گاهاً با جعل میزان مبالغ اقدام به طرح شکایت کیفری و حقوقی می‌کردند.

وی تصریح کرد: در حسابرسی مجموع پرونده‌های متشکله در مراجع قضائی مشخص شد، متهمان مبلغ ۱۵ میلیارد ریال به صورت نامشروع از مالباختگان کلاهبرداری کرده اند که متهمان دستگیر و به مرجع فضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی استان به شهروندان هشدار داد، الزاماً رسید در دو نسخه نوشته شود و در متن آن علت، تاریخ، امضا طرفین، اثر انگشت، یک قلم واحد، در حضور شاهد قید و یک نسخه نزد طلبکار و یک نسخه نزد بدهکار باقی بماند و پس از پایان کار حتماً رسیدها ابطال و یا در ذیل آن به تسویه شدن اشاره شود و در صورتیکه که یکی از طرفین مدعی مفقودی رسید و یا چک و سفته شد حتماً باید یک دست نوشته از وی بابت ادعای مفقودی گرفته شود و در هر شرایطی از زدن سفید امضا خودداری و حتماً در پایان متن امضا شود.