– اخبار استانها – به گزارش پایگاه خبری دورشهر قم به نقل از خبرگزاری تسنیم از قم، سردار  سید محمود میرفیضی ظهر امروز با اشاره به دستگیری خانواده کلاهبردار در قم اظهار داشت: با وصول گزارشی از شورای حل اختلاف استان به پلیس آگاهی این فرماندهی مبنی بر اینکه شخصی به همراه همسر و ۳ […]

– اخبار استانها –

به گزارش پایگاه خبری دورشهر قم به نقل از خبرگزاری تسنیم از قم، سردار  سید محمود میرفیضی ظهر امروز با اشاره به دستگیری خانواده کلاهبردار در قم اظهار داشت: با وصول گزارشی از شورای حل اختلاف استان به پلیس آگاهی این فرماندهی مبنی بر اینکه شخصی به همراه همسر و ۳ فرزندش به صورت جداگانه به طرز بسیار مشکوکی اقدام به طرح شکایت از شهروندان بابت طلب شان با رسید، چک و سفته کرده اند که همگی آن پرونده ها به مروردر طول سال ها به شورای حل اختلاف استان برای رسیدگی ارسال و موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس اگاهی قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی ها مشخص شد متهم اصلی ۷۰ فقره ،همسرش ۷۵ فقره و ۳ فرزندش نیز هرکدام به ترتیب۱۴۰،۱۲۰ و ۱۲ فقره پرونده و در مجموع ۴۱۷ پرونده در شورای حل اختلاف،دادسرای عمومی و دادگاه های حقوقی به ثبت رسانده اند.

فرمانده انتظامی استان ادامه داد:  در مطالعه ای که از جزییات پرونده های تشکیل شده به عمل آمد، معلوم شد، بیشتر متشاکیان افراد بی بضاعت و کم سوادی بوده اندکه برای تعمیر خودرو و تامین قطعات به متهمان که گاراژ تعمیرات خودرو دارند، مراجعه داشته اند.

وی گفت: به علت اینکه هزینه دستمزد بالا بوده است،متهمان با سوء نیت قبلی و با ترفند های متقلبانه مابقی را به صورت نسیه و اقساطی و به صورت فاکتور و رسید سفید امضاء ، سفته یا چک دریافت کرده اند ،گرچه متهمان مابقی دستمزد را نیز به صورت وجه نقد دریافت کرده اند.

سردار میرفیضی بیان کرد:متهمان پس از پایان اقساط ، رسیدها را ابطال نمی کرده و چک و سفته های امانتی را به بهانه اینکه مفقود شده اند ،به آنان مسترد نمی کردند و با علم به اینکه طرف مقابل هیچگونه شاهد و مدرکی ندارند گاها با جعل میزان مبالغ اقدام به طرح شکایت کیفری و حقوقی می کردند.

وی تصریح کرد: در حسابرسی مجموع پرونده های متشکله در مراجع قضایی مشخص شد، متهمان مبلغ ۱۵ میلیارد ریال به صورت نامشروع از مالباختگان کلاهبرداری کرده اند که متهمان دستگیر و  به مرجع فضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی استان خاطر نشان کرد: الزاما رسید در دو نسخه نوشته شود و در متن آن علت ، تاریخ ، امضاء طرفین ، اثر انگشت ، یک قلم واحد ، در حضور شاهد قید و یک نسخه نزد طلبکار و یک نسخه نزد بدهکار باقی بماند و پس از پایان کار حتما رسید ها ابطال و یا در ذیل آن به تسویه شدن اشاره شود و در صورتیکه که یکی از طرفین مدعی مفقودی رسید و یا چک و سفته شد حتما باید یک دست نوشته از وی بابت ادعای مفقودی گرفته شود و در هر شرایطی از زدن سفید امضاء خودداری و حتما در پایان متن امضاء شود.