دریافت ۴۴ MB به گزارش پایگاه خبری دورشهر قم به نقل از خبرنگار مهر، بازار قم رنگ و بوی عید به خود گرفته و بسیاری از خانواده‌ها با حضور در بازار به خرید وسایل مورد نیاز از جمله ملزومات سفره هفت سین و لباس نو برای ورود به سال جدید مشغول هستند.

دریافت ۴۴ MB

به گزارش پایگاه خبری دورشهر قم به نقل از خبرنگار مهر، بازار قم رنگ و بوی عید به خود گرفته و بسیاری از خانواده‌ها با حضور در بازار به خرید وسایل مورد نیاز از جمله ملزومات سفره هفت سین و لباس نو برای ورود به سال جدید مشغول هستند.